Eigersund næring og havn

Foretakets formål er å sikre kommunen et konkurransedyktig, miljøvennlig og samlet næringsarbeid. I dette ligger også ansvaret for å utvikle satsingen mot turisme og tomteutvikling både til bolig og næring. Foretaket skal arbeide for å bidra til boligbygging innenfor alle deler av kommunen. Foretaket har også til formål å stå for forvaltning og utvikling av kommunens sjøområder i henhold til Havne‐ og Farvannsloven.

Planer om å etablere eget  firma?  

I så fall kan foretaket gi deg en enkel veiledning. Mange spørsmål må avklares slik som forretningside , budsjett, regnskap og organisasjonsform. Det er også viktig at selskapet blir registrert. Vi har også kontakt med Skape som arrangerer kurs for nyetablerere både lokalt og regionalt. Ta gjerne kontakt.

Flyfoto over Varberg

Planer om å starte egen virksomhet?

Enkelte går med planer om å starte egen virksomhet. Ta kontakt med Eigersund næring og havn om du har spørsmål eller trenger hjelp for å komme i gang.

Les mer
Gravemaskin på tomt

Næring

Det arbeides kontinuerlig med å skaffe mer næringsareal i kommunen. Mest sentralt i dette arbeidet er den nye områdeplanen for Kaupanes.

Les mer
Lossing ved Egersund havn

Egersund havn

Egersund havn har god plass med en samlet kailengde på rundt 4500 meter, dybder fra seks til ni meter. Dette inkluderer tre ro-ro kaier. Unikt for havna er at den ikke har tidevannsforskjell og at den er isfri så og si hele året. Det er kort innseiling fra havet og vi har skjermet ankerplass. Gode vei- og jernbaneforbindelser.

Les mer
Egersund næringspark

Ledige tomter

Foretakets vedtekter sier at selskapet skal arbeide for å bidra til boligbygging innenfor alle deler av kommunen og at det skal i så stor grad som mulig benyttes eksisterende kommunal infrastruktur og bygningsmasse når prosjekter planlegges.

Les mer