Næring

Kontakt daglig leder Anne Vigdis Ellingsen 

Tlf. 911 17 477

NÆRINGSAREALER

 

Næringsarealer og reguleringsplaner

 

Tomter

 

Tomteutvikling og eiendom

 

OPPSTARTSHJELP

 

Start egen virksomhet

 

Samarbeid

 

Kommunale og private aktører

 

Generell informasjon

Eigersund næring og havn KF et selskap heleid av Eigersund kommune. Foretakets formål er å sikre kommunen et konkurransedyktig, miljøvennlig og samlet næringsarbeid. I dette ligger også ansvaret for å utvikle satsingen mot turisme og tomteutvikling både til bolig og næring.

Foretaket skal arbeide for å bidra til boligbygging innenfor alle deler av kommunen. Foretaket har også til formål å stå for forvaltning og utvikling av kommunens sjøområder i henhold til Havne‐ og Farvannsloven.

Pin It on Pinterest