Lokasjon

 

58.45133, 5.9997

 

Anløp

 

Se båter i havn (AIS)

 

Fasiliteter

 

Kailengde: 4500 meter
Dybde: 6-9 meter

 

AVGIFTER & PRISER

 

Kalkuler avgifter med vår kalkulator

 

Generell informasjon

Egersund havn har god plass med en samlet kailengde på rundt 4500 meter, dybder fra seks til ni meter. Dette inkluderer tre ro-ro kaier. Unikt for havna er at den ikke har tidevannsforskjell og at den er isfri så og si hele året. Det er kort innseiling fra havet og vi har skjermet ankerplass. Egersund har gode vei- og jernbaneforbindelser.

Større fartøy må benytte Søragapet ved anløp av Egersund havn.

Dybdeforholdene i innseilingen er meget gode, og minste dybde før ankomst til havnen er 12,5 meter i sundet mellom Fuglodden og Sprengs-/Synnavikodden, bredde 109 meter.

Det er følgende fartsbegrensninger ved anløp i Egersund havn:

  • Sakte fart mellom Viberodden og Sprengsodden,
  • Maksimum 5 knop mellom Sprengsodden og Eigerøy bru inklusivt Vågen.

Egersund havnebasseng strekker seg fra Eigerøy bru i nord til Fuglodden i Syd.

Gjennomgående dybde er 10 – 12 meter. Egersund havn er en godt skjermet havn uansett vindretning, og det er derfor ikke behov for ekstra fortøyningsutstyr for anløp til de fleste kaianlegg i havnen.

Pin It on Pinterest