Næring

Informasjon om næringsarealer og reguleringsplaner

NÆRINGSAREALER

 

Næringsarealer og reguleringsplaner

 

Start din egen virksomhet

OPPSTARTSHJELP

 

Start egen virksomhet

 

Samarbeidspartnere

Samarbeid

 

Kommunale og private aktører

 

Tilskudd og lån til næringsliv

Økonomisk støtte

 

Tilskudd eller lån til næringslivet

 

Næringsaktiv kommune

Eigersund kommune ønsker å ha en tett oppfølging med næringslivet. Vi ønsker å forstå næringslivets behov og så langt som mulig tilrettelegge for den enkelte bedrift. Vi strekker oss langt for å være en god samarbeidspartner. Hos oss skal du oppleve løsningsorientert, konstruktiv og målrettet dialog og handling. 

Eigersund Næring og Havn er kommunens kontaktledd til næringslivet. Hvis du er i en oppstarts- eller utviklingsfase tar vi gjerne en prat med deg om blant annet:

  • å drøfte saker knyttet til en bedriftsetablering
  • informasjon om offentlige og private støtteordninger (virkemiddelapparatet)
  • informasjon om etablererkurs og kompetansehevende tiltak
  • kontakt med andre fagområder innad i kommunen

Vi gjennomfører «næringsfaglig vurdering» av etableringsplaner for NAV, ved søknad om dagpenger under etablering.

I vårt næringsutviklingsarbeid har vi også en ”ombudsrolle” overfor kommunens næringsliv, hvor man kan drøfte problemstillinger knyttet til næringsrettede forhold hvor kommunen har påvirkningsmulighet og innflytelse.

Ikke nøl med å ta kontakt med daglig leder for Eigersund Næring og Havn for en prat!

Kontakt daglig leder

Anne Vigdis Ellingsen 

Tlf. 911 17 477