Næring

Nasjonale støtteordninger

Innovasjon Norge: finansiering for innovasjon og utvikling

SIVA: virkemidler for innovasjon og næringsutvikling

Siva tilrettelegger for vekst og utvikling i industri og næringsliv. Gjennom et knippe forskjellige virkemidler bygger Siva en infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling. Virkemidlene bidrar til at inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, og klynger kan gjøre en viktig jobb for bedrifter over hele Norge.

Internasjonale støtteordninger

Horisont Rogaland & Horisont Europa

Visjon: En bærekraftig, rettferdig og god fremtid for menneskene og jorden basert på europeiske verdier.
• Håndtere klimaendringer (35 % av budsjettet)
• Bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål
• Styrke Europas konkurransekraft og vekst

Skjermbilde

Spørsmål om ordningen kan rettes til:

Edel Bertine Dirdal, EU-rådgiver, næringsseksjonen ROGFK
Kultur- og næringsavdelingen
Epost: edel.bertine.dirdal@rogfk.no