Næring

Økonomiske støtteordninger

Kommunens næringsfond, med tilskudd/lån til næringslivet, forvaltes gjennom Eigersund næring og havn med næringsavdelingens ansatte som kontaktpersoner.

Rogaland Fylkeskommune skal være en aktiv og stimulerende samfunnsutvikler. Nærings- og innovasjonsstrategi legger føringer på hvordan ROGFK skal prioritere og forvalte offentlige ressurser. De viktigste satsingsområdene er som følger:

  • Ren energi og maritim fremtid;
  • Reiseliv og opplevelser;
  • Mat;
  • Smarte samfunn.

Det finnes flere støtteordninger for større prosjekter på nasjonalt og internasjonalt nivå.