Utlysning av etablererstipend i Eigersund kommune

Utlysning av etablererstipend i Eigersund kommune

Eigersund Næring og Havn KF lyser i år ut etablererstipend på inntil kr. 125.000 til nyetablerere eller til videreutvikling av bedrifter i Eigersund kommune. Følgende krav ligger til grunn for vurdering av søknaden: – Stipend skal gå til etablerer som ønsker å...

Pin It on Pinterest