Vi søker en engasjert og strukturert prosjektleder/arealutvikler

Vi søker en engasjert og strukturert prosjektleder/arealutvikler

Eigersund Næring og Havn er et kommunalt foretak som eies av Eigersund kommune. Vi er fire ansatte i foretaket som jobber med utvikling og drift av havn, reiseliv og næringsutvikling generelt, inklusiv førstelinjetjeneste og utvikling av næringsarealer. Vi søker en ny...

Pin It on Pinterest