Årsmelding ENHKF 2018

Årsmelding ENHKF 2018

Årsmelding ENHKF 2018 04/07/2019 Det har vært stor aktivitet i foretaket i 2018 og flere prosjekter vil ferdigsstilles/åpnes i 2019: ny tømmerterminal, Prima Protein AS og Egersund Landstrøm AS. Disse etableringene vil gi meraktivitet og økte inntekter i kommende år....

Pin It on Pinterest