Tildeling av Covid-19 midler

Tildeling av Covid-19 midler

Tildeling av Covid-19 midler Eigersund Næring og Havn fikk oppdraget med å behandle søknader til det regionale næringsfondet Covid-19 fra Eigersund kommune. Styret i ENH behandlet søknadene i styremøtet 22.oktober, etter innstilling fra administrasjonen. Det kom inn...
SMB utvikling

SMB utvikling

SMB utvikling ​Etter et vellykket informasjonsmøte på Grand tidligere i høst, er nå intervjurundene i gang med de 20 bedriftene som er utvalgt. Det er Strategisk Bedriftsutvikling som gjennomfører intervjuene og kommer med en innstilling til SMB-utviklingsprogrammet....
ROBINSON: Eigerøy skal teste nye energiløsninger

ROBINSON: Eigerøy skal teste nye energiløsninger

ROBINSON: Eigerøy skal teste nye energiløsninger Prosjektets mål er å bygge et system for å kombinere og integrere lokale energikilder som hydrogen, spillvarme, treflis, batteri og elektrisitet. Gjennom dette skal vi sikre en trygg, fleksibel og bærekraftig...
Bedriftsintern opplæring 2020

Bedriftsintern opplæring 2020

Bedriftsintern opplæring 2020 Private bedrifter med omstillingsbehov kan søke støtte fra fylkeskommunens tilskuddsordning Bedriftsintern opplæring. Søknader vurderes fortløpende. Bedriftsintern opplæring (BIO) er et virkemiddel som fra 1. januar 2020 ble overført fra...
Kabellager på Kaupanes

Kabellager på Kaupanes

Kabellager på Kaupanes Arbeidet med påbygget til Kabellageret i Holevika er i gang. Pælearbeidet har pågått siden oppstart 18 august og er nå i avslutningsfasen. Espeland AS som er totalentreprenør jobber for fullt for å få gulvflaten ferdig støpt før vinteren kommer....

Pin It on Pinterest