B&G vant anbudskonkurransen

B&G vant anbudskonkurransen

B&G vant anbudskonkurransen 17/02/2021 Det skal anlegges ny samleveg for Kaupanes havne- og industriområde. Vegen skal binde sammen Kaupanes og Grønehaugen-området, der det tilrettelegges for bedre adkomstforhold for kjørende og gående/syklende. I tillegg skal...
Treårig reiselivsprosjekt for kommunene i Magma Geopark

Treårig reiselivsprosjekt for kommunene i Magma Geopark

Treårig reiselivsprosjekt for kommunene i Magma Geopark 16/02/2021 I januar 2021 ble det satt i gang et nytt treårig reiselivsprosjekt mellom kommunene i Magma Geopark med arbeidstittel UNESCO 2030. I dette arbeidet skal vi løfte opp UNESCO-statusen som gjelder...
Vi lanserer prosjektet SommERjobb 2021!

Vi lanserer prosjektet SommERjobb 2021!

Vi lanserer prosjektet SommERjobb 2021! 15/02/2021 OM PROSJEKTET Næringsliv og kommune har gått sammen om å skape nye arbeidsplasser og befolkningsvekst gjennom Egersundregionen. Nå ble det satt i gang et nytt prosjekt som handler om attraktive sommerjobber for...

Pin It on Pinterest