ENH-ansatt valgt til å være «evaluator» for EU-program

22/04/2022

Edesio Miranda-Barbosa ble valgt som «evaluator» for Horizon Programme i lav karbon energi. Dette programmet skal dele ut 95.5 milliarder EUR mellom 2021-2027. I begynnelsen skal han vurdere søknader som er knyttet til programmet «decarbonising industry with CCUS». Erfaringen fra denne oppgaven skal hjelpe ENH og lokalt næringsliv når vi sender søknader til EU samt at dette gjør Eigersund kommune/ENH mer kjent i EU-systemet.

Et kort sammendrag av Edesio’s bakgrunn:  Ingeniør geolog med master i Science in Sedimentologi og petrologi og innehar en doktorat PhD i anvendt mineralogi. Etter hans PhD har Edesio jobbet med CO2 fangst og lagring som forsker, forretningsutvikler, project officer  og seniorrådgiver i Frankrike, Norge, Nederland og i Brussel, Belgia. I dag jobber han med flere spennende prosjekter og ser blant annet på hvilke synergier det kan være mellom fornybar energi og CCUS. Siden september 2021 har Edesio vært ansatt i Eigersund Næring og Havn som forretningsutvikler.

Mer informasjon  om Horizon Europe programmet, det største forsking- og innovasjonsprogrammet i verden, finner du her Horizon Europe | European Commission (europa.eu).