Flyfoto og illustrasjon av lagerbygg ved Holevika i Kaupanes industriområde