Den første Nyskapingsuka i Dalane er vel gjennomført! Tilsammen 500 personer deltok på de fem arrangementene, av disse var 1/3 skoleelever.

Uken ble åpnet med Innovasjonscamp i Egersund Arena mandag 27.januar. Rundt 170 åttendeklassinger fra Husabø og Lagård ungdomsskoler var samlet for å utforme ideer for framtidas arbeidsplasser i Eigersund og for hvordan de ser for seg å ta i bruk bytelttomta i Egersund sentrum. Et tydelig budskap kom fram – ungdommene ønsker flere aktiviteter midt i sentrum!

Foto: Ingunn Walderhaug

Samme kveld ble det arrangert et gratis 3 timers etablererkurs i samarbeid med Skape, rettet mot eksisterende og potensielle nyetablerere. Deltakere fikk presentert mange gode tips de må vite før de skal starte for seg selv samt informasjon om hvordan Skape kan bidra i prosessen. De fikk også dele sine ideer, forventninger og erfaringer med hverandre.

På tirsdagen var det duket for konferansen «Muligheter i havrommet» som viste fram muligheter for leverandørindustri innen offshore havvind og havbruk til havs. I overkant av 100 deltakere hadde funnet veien til Egersund, de fleste fra Stavangerregionen og Haugalandet, men også lokalt næringsliv var representert. Det var representanter fra Stortinget, Fiskeridirektoratet, NHO og Fylkeskommunen. Blant selskapene som holdt foredrag under konferansen var Aker Solutions, Akva Group, Aibel, Egersund Group og Global Maritime.

Bilde fra konferansen: Muligheter i havrommet

Høydepunktet under Nyskapingsuka i Dalane var EK20, der i overkant av 200 deltakere møtte opp. Her var det en rekke innlegg fra lokalt næringsliv, kommuneadministrasjon, og politikere.  Et par innlegg utenfra var til inspirasjon om å satse mer på et levende sentrum og et nyskapende reiseliv. Tre ungdomsbedrifter fikk presentert sine virksomheter og produkter. Og ikke minst var det mange gode anledninger til å mingle og bygge nettverk.

BIlde fra Egersundskonferansen 2020

Det siste arrangementet – Nyskapingslunsj på Grand – var en flott avslutning på en interessant uke. Dette var en uformell samlingsplass for nyetablerere og representanter fra virkemiddelapparatet. Seriegrunder Frode Kommode Tingbø fortalte om sine erfaringer med å etablere bedrifter, og anbefalte alle som vurderer å starte for seg selv om å få hjelp, søke tilskudd fra offentlige virkemidler og ikke minst jobbe mye. Representanter fra Valide, Skape, Rogaland Fylkeskommune og Innovasjon Norge presenterte kort hvilke muligheter som finnes for nyetablerere og at ikke bare penger er viktig når man starter for seg selv. Kompetanse og nettverk er også avgjørende – og det finnes flere aktører som kan hjelpe med det.

BIlde fra Egersundskonferansen 2020

Vi gleder oss allerede til neste års Nyskapingsuka i Dalane. Da håper vi at vi kan invitere til enda flere arrangementer!