hvitt ark med lyspære og spørsmål. Foto: Mark Fletcher Brown

Forsker på fornybar energi i havner

Et av EU-prosjektene Eigersund Næring og Havn KF er en del av, vil undersøke mulighetene for en langtidsstrategi mot grønn energiutvikling i havner.

Eigersund Næring og Havn KF deltar i Prosjektet Renewable Energy Development and Intelligent Implementation in Ports (REDII). Prosjektet er fokusert på en grønn omstilling i Nordsjøregionen og har et spesifikt mål å fremme fornybar energi i samsvar med direktiv (EU) 2018/2001, inkludert bærekraftskriteriene fastsatt der. 

Prosjektet vil være springbrettet for at minst 250 havneområder kan ta informerte beslutninger om hvordan de kan legge til rette for energigjenvinning. Det at Eigersund Næring og Havn etablererte et hydrogenanlegg på Kaupanes var viktig for at Eigersund fikk bli med i dette prosjektet.

Eigersund Næring og Havn KF vil fokusere på pilotene for hydrogen og ammoniakk/metanol. Disse består av to elementer:

  • studie om optimalisering av eksisterende infrastruktur for produksjon av hydrogen på grunnlag av fornybare ressurser.
  • forskning på gjennomførbarheten av produksjon og opptak av metanol.

15 partnerorganisasjoner fra 7 land samarbeider om prosjektet. Forskningsprosjektet er delfinansiert av EU gjennom Interreg North Sea-programmet.

Information in English:

Port of Egersund participates in the Renewable Energy Development and Intelligent Implementation in Ports (REDII) Project. The Project is focused on a green transition in the North Sea Region and has a specific objective to promote renewable energy in accordance with Directive (EU) 2018/2001, including the sustainability criteria set out therein.

The project will make it easier for at least 250 port areas to make informed decisions about how they can facilitate renewable energy. The fact that Eigersund Næring og Havn has established a hydrogen facility at Kaupanes was important for Eigersund to be included in this project.

Eigersund Næring og Havn will focus on the hydrogen and ammonia/methanol pilots. These consists of two elements:

  • study on the optimisation of the existing infrastructure for the production of hydrogen on basis of renewable resources.
  • research of the feasibility of the production and uptake of methanol.

The REDII Ports consortium consists of 15 partner organizations from 7 countries inside the North Sea Region and Norway. 

REDII Ports – Interreg North Sea is co-funded by the European Union.