illustrasjonsbilde: WiFi

Gratis WiFi i Egersund sentrum

20/05/2019
Etter initiativet fra Eigersund Næring og Havn KF, søkte Eigersund kommune om midler i WiFi4EU prosjektet for etablering av gratis WiFi soner i sentrum. EU-kommisjonen publiserte 14. mai resultatene av andre runde i denne konkurransen. Eigersund kommune nådde fram i konkurranse og mottar 15.000 euro til etablering av offentlige Wifi-soner.

— Eigersund kommune er svært fornøyd med å ha fått tildelt EU-midler til installering av offentlige Wi-Fi soner i Egersund sentrum. Vi skal nå tilrettelegge for å tilby innbyggere og tilreisende gratis WiFi på torget, i Elveparken og muligens ved gjestehavna. Arbeidet settes i gang snarest slik at tilbudet er klart til turistsesongen, sier daglig leder Eigersund Næring og Havn, Anne Vigdis Ellingsen.

Pengene fra EU skal gå til installasjon og vedlikehold av nettet, men driften må kommunen dekke selv. De kommunene som mottar midler forplikter seg til å drifte ordningen i minst 3 år.

Digitalt indre marked
WIFI4EU er en del av Europakommisjonens plan for et felles europeisk digitalt indre marked. Målet er å skape en mer konkurransedyktig digital økonomi hvor Europa leder an med innovasjon.Tidligere har Europakommisjonen blant annet fjernet roamingavgiftene i EU og styrket personvernet på nett.

Mer informasjon om Stavangerregionens Europa-kontor.

Om ordningen.