Høringsutkast strategisk handlingsplan for næring 2020 – 2024

04/11/2019

Eigersund Næring og Havn har utarbeidet forslag på en strategisk handlingsplan for næring som nå sendes ut på høring til aktuelle instanser. Det er viktig å påpeke at dette er en handlingsplan med tiltak og ikke en strategisk næringsplan. Kommunestyret vedtok i 2018 den strategiske næringsplanen for Stavangerregionen 2018 – 2025, som Eigersund kommune er en del av, og strategisk handlingsplan er bygget opp rundt de strategiske grepene som Stavangerregionen har valgt ut i denne planen. Omstillingsplanen for Eigersund 2018 – 2023 og Kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030 er også viktige planer som har vært avgjørende å koordinere og avstemme med handlingsplanen.

Høringsfristen er 4 uker fra utsendelsesdato. Høringsinnspill må være sendt til kommunen innen 4.desember 2019.

Innspill merkes med «Høringsinnspill strategisk handlingsplan for næring 2020 – 2024» sendes til post@eigersund.kommune.no eller via post til Eigersund kommune, PB 580, 4379 Egersund.