møtterommet i Eigersund Næring og havn med 8 personer avbildet.

Kickoff for REDII i Egersund

EU-prosjektet REDII er klare for å kombinere lokal kunnskap med dataanalyse og ekspertise innen sirkulærøkonomi. Egersund-baserte bedrifter og interessenter ble invitert til møte om avfallsskanning som en del av prosjektet hos Eigersund Næring og Havn. 

I vårt samfunn produserer vi en betydelig mengde avfall. Mye av avfallet inneholder verdifulle ressurser. Innenfor prosjektet REDII Ports (Renewable Energy Development and Intelligent Implementation in PORTS) er målet å få en dypere forståelse av material- og avfallsstrømmene, finne muligheter og akselerere overgangen til en sirkulær økonomi og økt bruk av fornybar energi.

Som en del av prosjektet REDII Ports arrangerte Egersund Havn et møte om avfallsskanning 24. oktober. REDII Ports er delvis finansiert av EU. REDII PORTS fokuserer på programmets spesialisering innen fornybar energi sett fra et havnemyndighetsperspektiv. Dette vil kunne medvirke til at minst 250 havner og tilknyttede eksterne organisasjoner kan ta informerte beslutninger angående dette.

Teamet fra REDII Ports består av representanter fra NICE, MATABOLIC, VIVES HOGESCHOOL, som arbeider med materialeanalysen. Egersund-baserte bedrifter og interessenter ble invitert til møtet.

Målet med analysen er å identifisere muligheter som fremmer avfallshåndtering av god kvalitet og produksjon av fornybar energi. Denne materialeanalysen bidrar til å akselerere overgangen til fornybar energi og sirkulærøkonomi i havnen i Egersund.

English:

The Port of Egersund hosted a waste-scan meeting as part of the project is REDII (Renewable Energy Development and Intelligent Implementation in PORTS), co-funded by the EU. Representatives of NICE, MATABOLIC, VIVES HOGESCHOOL are the REDII team working on this material flow analysis.  Egersund-based businesses and stakeholders were invited to attend the meeting, held on 24.10.2023.

REDII PORTS focuses on the Programme´s Smart Specialisation area of Renewable Energy from a port
authority’s perspective.  This will allow at least 250 ports/involved external organisations to increase their capacity to take informed decisions on the matter.

With the analysis, the aim is to identify opportunities that promote high-quality waste processing and renewable energy generation. This material flow analysis serves to accelerate the energy transition and the circular transition of the Port of Egersund.

REDII Ports Interred North Sea Co-founded by the European Union