Foto fra Statnett kranselag

Kranselag på Statnetts nybygg

05/06/2018
Den 24.mai var det kranselag på Statnetts nybygg på Kaupanes. Bygget eies av Egersund Næring og Havn KF og leies av Statnett. Bygget har en sentral rolle innen vedlikehold av sjøkablene fra Norge til England. Statnett er en stor aktør og det er et internasjonalt prosjekt som krever mye planlegging. Espelandgruppen er hovedentrepenør, Multiconsult er prosjekterende.

På kranselaget vanket det mange godord. Både fra Eigersund Næring og Havns side, Multiconsult og fra Statnetts side vanket det ros. De som har arbeidet med bygget har gjort en formidabel innsats som det står respekt av. Prosjektet er innenfor den økonomiske rammen. Tidsplanen holder. De som arbeider med bygget har vært samarbeidsorienterte, ekspeditte og løsningsorienterte.

Bygget skal være ferdig i løpet av juni og den offisielle åpningen blir i september.