Mindre støy rundt havna

24/10/2019

Denne uka ble første fase av landstrømanlegget i Egersund åpnet. Det betyr at båter som gjester havna vår kan koble seg til strøm fra land og dermed slipper en å ha motorene i gang, noe som igjen betyr mindre støy og utslipp.

Foto fra åpning av landstromanlegget

Ordfører Odd Stangeland klippet en kabel for å åpne anlegget etterfulgt av underholdning fra Eigersund kulturskole. Med åpningen ønsket en å markere det grønne krafttilskuddet og å informere rederier om muligheten som nå er klar. En håper at flest mulig skip vil få utstyr til å koble seg til.

Strømutlasteranleggene ligger på Kai-11 og 12 på Eigerøy, men dette er bare starten. Snart håper en å kunne tilby strøm på begge siden av fjorden.

Dronebilde av Egersund Havn

Det er Egersund Landstrøm AS som har bygget anlegget og skal drifte dette. Eigersund kommune og Dalane Energi er eier og byggherre for det nye anlegget.

Enova lanserte støtteordningen for landstrøm i 2015 og Eigersund var raskt i gang med å sende inn søknad. Av totalkostnaden for anlegget på 12 millioner kroner har en mottatt 9 millioner i støtte, så her har en fått mye for pengene, og dagens kundegrunnlag tilsier at en går i balanse fra første dag.

foto Landstrøm på kaien

Siste bilde er leder av Eigersund Næring og havn KF Anne Vigdis Ellingsen ved strømuttaket.

Alle bilder av Arne Ove Østebrøt