Ny ansatt i Eigersund Næring og Havn

Eigersund Næring og Havn KF ønsker å bringe flere forsknings- og utviklingsprosjekter til regionen. For å hjelpe oss med dette, har vi ansatt Edesio Miranda-Barbosa som forretningsutvikler i en toårig prosjektstilling. Edesio har en bakgrunn som ingeniørgeolog med en  doktorgrad i Applied Mineralogy – Clay science, LEM/Ecole Nationale. Han har jobbet med forskning og utvikling i flere land, blant annet Paris, USA og flere steder i Norge, hatt en sentral rolle i flere viktige EU-prosjekter knyttet til karbonfangst og lagring, og nå sist som senior EU-rådgiver på Nord Universitet, der han har jobbet med å skaffe finansiering fra både Norske og utenlandske fond.

Med sin bakgrunn og kunnskap tror vi at Edesio kan bidra til at flere lokale initiativer kan få støtte både faglig og finansielt, og at vi klarer å knytte et sterkere bånd mellom næringslivet og forskning- og utviklingsinstitusjoner. Edesio har sin kontorplass i ENH sitt co-workingspace på Langholmen og vi håper på høy aktivitet og mye trafikk i tiden fremover.  

Profilbilde Edesio Miranda-Barbosa