Reiselivsstrategi – valg av fire fyrtårn

20/02/2020
Tirsdag den 18.februar samlet Eigersund Næring og Havn reiselivsrepresentanter fra næringslivet, Magma Geopark, Dalane Friluftsråd, kommunen og Dalane Folkemuseum for å informere om nye prosjekter som det arbeides med innen reiseliv. Deretter ble det gjennomført en workshop for å identifisere hvilke attraksjoner i Eigersund som skal bli fyrtårn i reiselivssatsingen framover.
Bilde av møtedeltagere
Kjetil Bentsen presenterte forstudien for et nytt konsept «Basecamp Egersund» som han har arbeidet med på vegne av Eigersund Næring og Havn. Deretter fortalte Frode Johannessen fra Småbyen Flekkefjord om reiselivsutviklingen i Flekkefjord og prosessen de har gått gjennom i forhold til fyrtårnsatsing. Dette ga deltakere inspirasjon til den andre delen av møtet – velge ut fyrtårn i Egersund.

Representanter fra ulike sektorer ble delt inn i mindre grupper hvor de arbeidet med å definere hvilke egenskaper et fyrtårn skal ha og hvilke attraksjoner de synes fortjener til å bli fyrtårn i Egersund. Det ble enighet om at et fyrtårn skal defineres med hensyn til følgende kriterier:
• Det skal trekke folk
• Det skal være ‘sosiale medier vennlig’
• Forholdsvis unikt
• Det skal være noe innbyggere er stolte av, og ønsker å vise fram
• Kan være både et helt område eller bare en attraksjon eller aktivitet knyttet til et konkret sted. Det skal være mulig å knytte opp kommersielle tilbud
• Det skal være tilgjengelig og ha potensiale for videreutvikling

Etter at dette ble gjort arbeidet gruppene videre med å velge aktuelle fyrtårn. Deretter presenterte hver gruppe sitt forslag med begrunnelse. Hele listen så sånn ut:
– Trehusbebyggelse (med mulighet til å knytte Elveparken og Fayancemuseum)
– Eigerøy fyr (med hele friluftsområdet rundt)
– Trollpikken (Vannbassengen, Slettebø kan knyttes opp)
– Gamle Jærbanen (med tanke på Kystpilegrimsleden som er under utvikling)
– Byfjellene med Varberg
– St Olavsormen
– Auglend og Skarvøya
– Stoplesteinan
– Hestnes og Erna
– Bygdeborger
– Fayancemuseet
– Fotlandsfossen
– Gyaaksle
– Amfidromisk punkt

Alle attraksjonene ble diskutert i plenum. De tre første fyrtårnene (Trehusbebyggelse, Eigerøy fyr og Trollpikken) utpekte seg tydelig hos alle deltakerne. Det fjerde fyrtårnet (Gamle Jærbanen) ble valgt etter en kort diskusjon, men var også enstemmig.
En arbeidsgruppe skal jobbe videre med å kartlegge mulighetene som kan knyttes opp mot disse fyrtårnene, definere deres roller for reisemålet og rammer for videre utvikling.