Resertifisering av ISPS området på Kaupanes

Eigersund Næring og Havn hadde nylig besøk av representanter fra Kystverket som gjennomførte tilsyn i forbindelse med resertifisering av ISPS terminalen på Kaupanes.

Etter kontroll av dokumenter og befaring av området konkluderte tilsynsmyndigheten med at fysisk sikring og dokumentasjon var i orden, slik at vi fortsatt kan ta imot fartøy i internasjonal trafikk på Kaupanes. Det nye sertifikatet er gyldig i 5 år.