ROBINSON: Eigerøy skal teste nye energiløsninger

Prosjektets mål er å bygge et system for å kombinere og integrere lokale energikilder som hydrogen, spillvarme, treflis, batteri og elektrisitet. Gjennom dette skal vi sikre en trygg, fleksibel og bærekraftig energiforsyning for områder med begrenset tilgang til elektrisk infrastruktur, som for eksempel øysamfunn.

Eigerøy i Rogaland blir prosjektets demonstrasjonssenter.

Det skal utvikles en fullskala demonstrasjonsmodell på området til Prima Protein på Eigerøy, hvor andre industrialiserte øysamfunn vil kunne etterligne systemet. I første omgang er øyene Kreta og Hebridene (Vest av Skottland) partnere i prosjektet. Disse vil følge prosjektet gjennom utviklingen og påse at systemet på Eigerøy kan tilpasses deres infrastruktur.

ENH har en koordinerende rolle mellom prosjektet og kommunen og næringslivet.

Detaljer om prosjektet:

Project Grant Agreement: 957752

Start Date: 01/10/2020

Project Duration: 48 months

Project Budget: €8,369,532.50

Dronebilde Kaupanes
robinson logo