SMB utvikling

Etter et vellykket informasjonsmøte på Grand tidligere i høst, er nå intervjurundene i gang med de 20 bedriftene som er utvalgt.

Det er Strategisk Bedriftsutvikling som gjennomfører intervjuene og kommer med en innstilling til SMB-utviklingsprogrammet. Basert på denne, velges det ut 10 bedrifter som får tilbud om videre oppfølging fra SBU. Oppfølgingen består av skreddersydd konsulenthjelp og rådgivning til hver enkelt bedrift. I tillegg vil det organiseres noen felles samlinger rundt aktuelle temaer og nettverksbygging.

Illustrasjonsfoto