Kickoff for REDII i Egersund

Kickoff for REDII i Egersund

EU-prosjektet REDII Ports er i gang. Oppstartsmøtet ble lagt til Egersund der avfallsskanning var første del av prosjektet.