Tildeling av Covid-19 midler

Eigersund Næring og Havn fikk oppdraget med å behandle søknader til det regionale næringsfondet Covid-19 fra Eigersund kommune. Styret i ENH behandlet søknadene i styremøtet 22.oktober, etter innstilling fra administrasjonen. Det kom inn 19 søknader og av disse fikk 11 innvilget følgende:

Grand Hotell Egersund 150 000
Bekkstudio AS 100 000
HYMEK AS 200 000
Ervik Shipping AS 80 000
ioStudioTech AS 150 000
Bech Offshore AS 100 000
MAGMA GEOPARK AS 300 000
Energy Innovation AS 300 000
Egersund i Sentrum 170 000
Kronen Gruppen AS / De Historiske Hotell & Serveringssteder 50 000
Norwegian Seafarming AS 100 000

 

Illustrasjonsfoto

I vurderingen av søknadene om tilskudd ble det lagt særlig vekt på:

  1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial;
  2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet;
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.