Tildeling av Covid-19 midler

Eigersund Næring og Havn fikk oppdraget med å behandle søknader til det regionale næringsfondet Covid-19 fra Eigersund kommune. Styret i ENH behandlet søknadene i styremøtet 22.oktober, etter innstilling fra administrasjonen. Det kom inn 19 søknader og av disse fikk 11 innvilget følgende:

Grand Hotell Egersund150 000
Bekkstudio AS100 000
HYMEK AS200 000
Ervik Shipping AS80 000
ioStudioTech AS150 000
Bech Offshore AS100 000
MAGMA GEOPARK AS300 000
Energy Innovation AS300 000
Egersund i Sentrum170 000
Kronen Gruppen AS / De Historiske Hotell & Serveringssteder50 000
Norwegian Seafarming AS100 000

 

I vurderingen av søknadene om tilskudd ble det lagt særlig vekt på:

  1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial;
  2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet;
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Pin It on Pinterest

Share This