Trenger din bedrift støtte til forskning og innovasjon?

Eigersund Næring og Havn har startet en prosess for å bli med i det nye EU programmet for forskning og innovasjon – Horisont Europa. Vi har fått støtte til dette fra Kommunesektoren og Forskningsrådet og arbeidet settes i gang i begynnelsen av januar.

EU skal til sammen investere 95,5 milliarder euro i dette prosjektet og det er gode muligheter for kommunen og næringslivet i Eigersund for å bli med.

Som det forrige EU-programmet H2020, er Horisont Europa basert på tre pilarer:

  1. Fremragende forskning
  2. Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv
  3. Innovativt Europa (ny)
Horisont Europa budsjett

Det er klart at Horisont Europa har som prioritet å løse konsekvenser av klimaendringen og gjøre Europa mer bærekraftig. Med dette programmet har EU-kommisjonen som mål å stimulere forskning, øke teknologisk basis og innovativ kapasitet i Europa, samt bidra til flere arbeidsplasser. Det er viktig at forsknings- og innovasjonsresultatene kan brukes videre til samfunnsutvikling. Dette henger godt sammen med strategiske planer i Eigersund kommune.

For mer informasjon om Horisont Europa ta gjerne kontakt med:

Edesio Miranda-Barbosa
Forretningsutvikler/Prosjekt leder i Forskning og Innovasjon
Business developer/R & I project leader

emb@eigersund.kommune.no
Tel. +47 48114153