Utlysning av etablererstipend i Eigersund kommune

16/02/2022

Eigersund Næring og Havn KF lyser i år ut etablererstipend på inntil kr. 100.000 til nyetablerere eller til videreutvikling av bedrifter i Eigersund kommune. Følgende krav ligger til grunn for vurdering av søknaden:

– Stipend skal gå til etablerer som ønsker å starte/videreutvikle virksomhet

– Forretningsidèen må være nyskapende/ha et innovativt preg og være realistisk

– Idèen skal kunne generere arbeidsplasser

– Det forutsettes at søker har faglig/praktisk kompetanse

Dokumentasjon som må følge søknaden er forretningsplan inkludert budsjett, alternativt sakkyndig vurdering fra ekstern aktør. Søknad med dokumentasjon kan sendes elektronisk til anne.vigdis.ellingsen@eigersund.kommune.no eller per post til Eigersund Næring og Havn KF, Postboks 117, 4379 Egersund. Sendingen merkes med «Etablererstipend»

Spørsmål om stipend kan rettes til daglig leder i Eigersund Næring og Havn KF, Anne Vigdis Ellingsen, mob 911 17 477 eller e-post anne.vigdis.ellingsen@eigersund.kommune.no

Søknadsfrist: 13.mars 2022