Vekst lab bannerbilde

VEKST:LAB Reiseliv

18/09/2018
Innovation Dock har i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune utviklet er program som skal
bidra til vekst i reiselivsnæringen i fylket, og vi anser du/ditt selskap som en viktig deltager i
dette programmet.

HVEM ER PROGRAMMET FOR?
• For deg som ønsker å starte egen bedrift innen reiselivsnæringen
• Du som allerede er i drift og ønsker vekst
• Studenter som er interessert i feltet
• Du som jobber innen økosystemet for å hjelpe oppstarts– og vekstselskap
• …og kommer fra Lund, Bjerkreim, Sokndal eller Egersund

HVORFOR DELTA?
Øke kompetanse, nettverk og verktøy for å raskere avklare idéer og metoder for etablering eller
vekst. Sammen ser vi på muligheter for felles løft og synliggjøring av mulighetene som ligger i
Dalane-regionen.

HVEM STÅR BAK?
Innovation Dock er et co-working space i Stavanger øst, etablert 2015 og huser i dag rett i underkant
av 70 bedrifter. I tillegg har de en rekke program, seminarer og kurs rettet mot oppstarts–
og vekstselskap, og har over 200 selskap gjennom dette årlig. Erfarne veiledere herfra vil
ta dere igjennom et spennende program denne helgen.

HVA KOSTER DET?
Programmet er finansiert av Rogaland Fylkeskommune, og er gratis for deltagerne.

PRAKTISK
NÅR: Fre-søn, 26.-28. oktober 2018. Oppstart 17:00 fredag, avsluttes med åpent arrangement
med presentasjoner søndag 17:00 – 20:00.
HVOR: Skåland Gjestegård, Skålandsveien 397, 4460 Moi

FOR MER INFORMASJON OG PÅMELDING, SE
W W W . I N N O V A T I O N D O C K . N O / V E K S T L A B

Dette er et unikt tilbud som vi håper dere vil sette stor pris på, og vi gleder oss til en fantastisk
helg i Dalane sammen med dere!