Grants for new businesses in Eigersund kommune

08/03/2018
Eigersund Næring og Havn KF lyser årlig ut etablererstipend på inntil kr. 100.000 til nyetablerere eller til videreutvikling av bedrifter i Eigersund kommune.

Følgende krav ligger til grunn for vurdering av søknaden:
– Stipend skal gå til etablerer som ønsker å starte/videreutvikle virksomhet
– Forretningsidèen må være nyskapende/ha et innovativt preg og være realistisk
– Idèen skal kunne generere arbeidsplasser
– Det forutsettes at søker har faglig/praktisk kompetanse

Dokumentasjon som må følge søknaden er forretningsidè eller markedsplan, alternativt sakkyndig vurdering fra ekstern aktør. Det må også fremlegges et budsjett eller et evt. driftsresultat. Søknad med dokumentasjon kan sendes elektronisk
til post@eigersund.kommune.no eller pr.post til:
Eigersund Næring og Havn KF
Postboks 580, 4379 Egersund

Sendingen merkes med «Etablererstipend»
Spørsmål om stipend kan rettes til daglig leder ved Eigersund Næring og Havn KF,

Lars Kolnes tlf. 481 20 267 eller
e-post lars.kolnes@eigersund.kommune.no
Søknadsfrist: 16.mars 2018