Informasjon om

Eigersund Næring og Havn KF

Generell informasjon

Foretakets formål er å sikre kommunen et konkurransedyktig, miljøvennlig og samlet næringsarbeid. I dette ligger også ansvaret for å utvikle satsingen mot turisme og tomteutvikling for næring. Foretaket har også til formål å stå for forvaltning og utvikling av kommunens sjøområder.

Eigersund Næring og Havn ønsker å ha en tett oppfølging med næringslivet. Vi ønsker å forstå næringslivets behov og så langt som mulig tilrettelegge for den enkelte bedrift. Vi strekker oss langt for å være en god samarbeidspartner. Hos oss skal du oppleve løsningsorientert, konstruktiv og målrettet dialog og handling.