Havn

Kart over kaiene

 

Oversiktskart over ISPS-Egersund havn

ISPS
Havnevesenets ISPS-anlegg er merket med rødt og private ISPS-anlegg er merket med hvitt.

Det er begrenset adgang til ISPS-anlegg så adgang må forhåndsklareres.

Havnens sikkerhetsoffiser, PFSO, kan kontaktes på telefon 51 46 11 90 eller på e-post post@nvc.no.

Kaiforhold

ISPS terminalen Kaupanes

Terminalen består av 4 kaier, med lengde fra 44 – 140 meter med dybdeforhold på ca. 9 meter. RO/RO rampe er også anlagt på området, dybde 9 meter. På området er det tilgjengelig 9000 m2 for uten dørs lagring. Strømposter for containere, samt vannposter. Området er tilknyttet med egen vei til Hovlandsterminalen.

Det tilbys landstrøm ved kai 11 og kai 12.

Hovlandsterminalen

Terminalen består av RO/RO kai, med lengde 160 meter, dybde 9 meter.

kart over kaianlegg Kaupanes

Kongsteinsanlegget

Anlegget består av kaifronter, med lengde 71 og 66 meter, dybdeforhold 4,4 – 6,6 meter. På området er det nå bygget en ny kai på 72 meter, som hovedsakelig skal brukes til utskipning av tømmer, men som også skal kunne brukes til annet. Bla. til lossing av asfalt og sand.

Dampskipskaien

Kaien har lengde på 245 meter, dybde 4,4 – 8,7 meter.

Tyskerbrygga

Brygga har lengde på 115 meter, dybde 4-6 meter.

kart over kaianlegg Kaupanes

Kart over området