Havn

Kart over kaiene

 

ISPS
Havnevesenets ISPS-anlegg er merket med rødt og private ISPS-anlegg er merket med hvitt.

Det er begrenset adgang til ISPS-anlegg så adgang må forhåndsklareres.

Havnens sikkerhetsoffiser, PFSO, kan kontaktes på telefon 51 46 11 90 eller på e-post post@nvc.no.

   Kaiforhold

  • ISPS terminalen Kaupanes består av 4 kaier, med lengde fra 44 – 140 meter med dybdeforhold på ca. 9 meter. RO/RO rampe er også anlagt på området, dybde 9 meter. På området er det tilgjengelig 9000 m2 for uten dørs lagring. Strømposter for containere, samt vannposter. Området er tilknyttet med egen vei til Hovlandsterminalen.
  • Hovlandsterminalen består av RO/RO kai, med lengde 160 meter, dybde 9 meter.
  • Kongsteinsanlegget består av kaifronter, med lengde 71 og 66 meter, dybdeforhold 4,4 – 6,6 meter. På området skal det nå bygges ny kai på 72 meter, som hovedsakelig skal brukes til utskipning av tømmer, men som også skal kunne brukes til annet. Bla. til lossing av asfalt og sand.
  • Dampskipskaien, lengde 245 meter, dybde 4,4 – 8,7 meter.
  • Tyskerbrygga, lengde 115 meter, dybde 4-6 meter.

Pin It on Pinterest