Næring

NÆRINGSAREALER

 

Næringsarealer og reguleringsplaner

 

OPPSTARTSHJELP

 

Start egen virksomhet

 

Samarbeid

 

Kommunale og private aktører

 

Økonomisk støtte

 

Tilskudd eller lån til næringslivet

 

Nyskapingsuka i Dalane er et felles konsept for en rekke uavhengige arrangementer som har fokus på innovasjon, entreprenørskap og nye muligheter. Målgruppen er bred: nyetablerte bedrifter og gründere, etablerte bedrifter, elever og andre som har interesse for innovasjon og nyskaping.

Nyskapingsuka er et samarbeid mellom Eigersund Næring og Havn, Energy Innovation, Næringsforeningen, Validé Dalane, U37 Dalane, Skape, Rogaland Fylkeskommune, Dalane Videregående Skole og kommunene i Dalane. Arrangementene har fokus på god og nyttig informasjon for nyetablerere, inspirerende historier fra gründere, informasjon om nye muligheter i ulike bransjer og andre spennende samlinger med mer spissede temaer.

Sjekk årets arrangementer:

Pin It on Pinterest