Næring

NÆRINGSAREALER

 

Næringsarealer og reguleringsplaner

 

OPPSTARTSHJELP

 

Start egen virksomhet

 

Samarbeid

 

Kommunale og private aktører

 

Økonomisk støtte

 

Tilskudd eller lån til næringslivet

 

Næringsaktiv kommune

Eigersund kommune ønsker å ha en tett oppfølging med næringslivet. Vi ønsker å forstå næringslivets behov og så langt som mulig tilrettelegge for den enkelte bedrift. Vi strekker oss langt for å være en god samarbeidspartner. Hos oss skal du oppleve løsningsorientert, konstruktiv og målrettet dialog og handling. 

Eigersund Næring og Havn er kommunens kontaktledd til næringslivet. Hvis du er i en oppstarts- eller utviklingsfase tar vi gjerne en prat med deg om blant annet:

  • å drøfte saker knyttet til en bedriftsetablering
  • informasjon om offentlige og private støtteordninger (virkemiddelapparatet)
  • informasjon om etablererkurs og kompetansehevende tiltak
  • kontakt med andre fagområder innad i kommunen

Vi gjennomfører «næringsfaglig vurdering» av etableringsplaner for NAV, ved søknad om dagpenger under etablering.

I vårt næringsutviklingsarbeid har vi også en ”ombudsrolle” overfor kommunens næringsliv, hvor man kan drøfte problemstillinger knyttet til næringsrettede forhold hvor kommunen har påvirkningsmulighet og innflytelse.

Ikke nøl med å ta kontakt med daglig leder for Eigersund Næring og Havn for en prat!

Kontakt daglig leder

Anne Vigdis Ellingsen 

Tlf. 911 17 477

Pin It on Pinterest