Tildeling av etablererstipend 2021

Tildeling av etablererstipend 2021

Tildeling av etablererstipend 2021 25/03/2021 Hvert år deler Eigersund Næring og Havn ut etablererstipend til nyetablerere eller til videreutvikling av bedrifter i Eigersund kommune. Følgende kriterier ligger til grunn for vurdering av søknadene: Stipend skal gå til...
B&G vant anbudskonkurransen

B&G vant anbudskonkurransen

B&G vant anbudskonkurransen 17/02/2021 Det skal anlegges ny samleveg for Kaupanes havne- og industriområde. Vegen skal binde sammen Kaupanes og Grønehaugen-området, der det tilrettelegges for bedre adkomstforhold for kjørende og gående/syklende. I tillegg skal...
Utlysning av etablererstipend i Eigersund kommune

Utlysning av etablererstipend i Eigersund kommune

Utlysning av etablererstipend i Eigersund kommune 10/02/2021 Eigersund Næring og Havn KF lyser i år ut etablererstipend på inntil kr. 100.000 til nyetablerere eller til videreutvikling av bedrifter i Eigersund kommune. Følgende krav ligger til grunn for vurdering av...
Tildeling av Covid-19 midler

Tildeling av Covid-19 midler

Tildeling av Covid-19 midler Eigersund Næring og Havn fikk oppdraget med å behandle søknader til det regionale næringsfondet Covid-19 fra Eigersund kommune. Styret i ENH behandlet søknadene i styremøtet 22.oktober, etter innstilling fra administrasjonen. Det kom inn...
SMB utvikling

SMB utvikling

SMB utvikling ​Etter et vellykket informasjonsmøte på Grand tidligere i høst, er nå intervjurundene i gang med de 20 bedriftene som er utvalgt. Det er Strategisk Bedriftsutvikling som gjennomfører intervjuene og kommer med en innstilling til SMB-utviklingsprogrammet....

Pin It on Pinterest