Aktivitet i 2019

12/05/2020

2019 har vært et begivenhetsrikt år for Eigersund Næring og Havn. Vi har ferdigstilt flere store investeringsprosjekt i havna som bidrar til at vi blir en mer bærekraftig og attraktiv havn; ny tømmerterminal på Kongstein og et landstrømsanlegg på Kaupanes.

Det har i 2019 vært ekstra høy aktivitet i havna, da vindmøllekomponentene til Bjerkreim vindmøllepark ble losset og lagret i Egersund. Det har også vært losset mer fisk enn tidligere år. Antall tonn industrifisk har nesten doblet seg, og det er takket være nyetableringen Prima Protein.

2019 var også året da samarbeidet mellom kommunene i Magma Geopark skjøt fart. Reiseliv er et felles satsingsområde og resultatet av samarbeidsmøtene i 2019 er igangsettingen av det 3-årig prosjektet UNESCO 2030. I dette prosjektet skal kommuner og reiselivsaktører samarbeide om tiltak for å skape flere helårlige arbeidsplasser. En reiselivsstrategi er under utarbeidelse og det valgt ut fire turistfyrtårn: Trollpikken, Eigerøy fyr, trehusbebyggelsen og den Gamle Jærbanen.