Dronefoto av Ytre havn

Årsmelding ENHKF 2018

04/07/2019
Det har vært stor aktivitet i foretaket i 2018 og flere prosjekter vil ferdigsstilles/åpnes i 2019:
ny tømmerterminal, Prima Protein AS og Egersund Landstrøm AS. Disse etableringene vil gi
meraktivitet og økte inntekter i kommende år. Landstrømsprosjektet er også et tydelig signal på
at havna er framtidsrettet og tar grep for å bli grønnere.

Du kan laste ned og lese årsmeldingen her:

Årsmelding ENHKF 2018