Skipet Amera ligger til kai foran Eigersund Næring og Havn. I forkant ser vi statuen Linda.

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2024 er godkjent

Vedtatt av Eigersund kommunestyre i sak 05/24 den 29.01.2024. Vedtatt av Styret for Eigersund Næring og Havn KF i sak 38/23 den 09.11.2023