Havnebygget i Egersund vises til venstre i bildet. Cruiseskip i forgrunnen. Vi skimter skulpturen "Linda" helt i front.

HØRING: Avgift- og prisliste for Egersund havn 2024 (avsluttet)

Styret for Eigersund næring og havn KF vedtok i styremøte 9. november 2023, å legge ut forslag til avgift- og prisliste for Egersund havn 2024 til høring. Høringen avsluttes 4. desember 2023.

Hovedendringer er:

  • Farledsavgiften fjernes

  • Generell index regulering av avgiftene på 3%

Vi foreslår å øke prisen på strøm ifra 2,5 til 3 kroner KW/H på landstrøm. Dette skyldes en fastprisavtale som løper ut i 2024, og det knyttes stor usikkerhet til om vi klarer å få like gode vilkår i en ny avtale.

Vi foreslår å øke prisen på kontainere ifra 110 til 130 kroner pr TEU for 60 dagers lagring. Dette skyldes at vi de siste årene etter at vi utvidet oppstillingsområdet, har gått med tap på oppstillingsarealet.

Høringssvar sendes: post@egersund.havn.no innen 4. desember 2023.