Bedriftsintern opplæring 2020

Illustrasjonsfoto

Private bedrifter med omstillingsbehov kan søke støtte fra fylkeskommunens tilskuddsordning Bedriftsintern opplæring. Søknader vurderes fortløpende.

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et virkemiddel som fra 1. januar 2020 ble overført fra NAV til fylkeskommunene som en del av regionreformen. Støtteordningen skal bidra til å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter med omstillingsbehov. Fylkestinget vedtok 28. april retningslinjer som gjelder spesifikt for den ekstraordinære krisen som koronaviruset har medført i 2020.

Hvem kan søke:

  • En eller flere bedrifter med omstillingsbehov.
  • Omstilling er her definert som endring av bedriftens produksjon eller målsetning om å etablere seg på nye markeder. Midlene skal brukes til å styrke kompetansen til ansatte i bedriften for å kunne gjennomføre omstillingen.
  • Private bedrifter innen reiseliv, kulturnæringer og småskala-matprodusenter, mat- og restaurantbransjen samt service- og handelsnæringene med inntil 50 ansatte (50% av den økonomiske rammen).
  • Andre private bedrifter med inntil 250 ansatte (50% av den økonomiske rammen)

Hva kan det søkes om?

  • Utgifter i forbindelse med kurs, kostnader med rådgivning- og veiledningstjenester og lønnsutgifter til deltagere

Kontaktperson

Heidi Skifjell, rådgiver Rogaland Fylkeskommune

heidi.skifjell@rogfk.no