Eigersund kommune er blitt medlem i selskapet New Kaupang

26/04/2021

New Kaupang har som formål å legge til rette for næringsetableringer, hovedsakelig innenfor kraftkrevende industri, basert på fornybar energi som kan skape nye, grønne, bærekraftige arbeidsplasser i Rogaland. Selskapet, som er et 100 % offentlig eid foretak, har som fokus er å finne, assistere med å utvikle og markedsføre tomter til nasjonale og internasjonale prospekter. Eierne er Rogaland fylkeskommune (75 %) og Ryfylke IKS (25 %). P.t. er 9 kommuner deltakere i New Kaupang, og representerer 13 tomteområder.

New Kaupang fungerer som et bindeledd mellom kommunene/tomteeierne og ulike markeder og mulige etablerere. Som non-profit selskap er New Kaupang en nøytral partner, som det følges naturlig for kommuner, utviklere og de aktører som ser etter områder å involvere i utviklings- og etableringsprosesser. Selskapet er et felles punkt for førstelinje-kontakt, med spesialist-kompetanse på behovene til kraftkrevende industri.

Det blir arrangert en workshop i Egersund 3.mai hvor vi skal se nærmere på hvilke muligheter vi har i Egersund for å tiltrekke oss kraftkrevende industri.