Illustrasjon

Finn nye støttemuligheter

Torsdag 2. april kl. 12:00-12:50 inviterer Stiim og UiS til webinar om nye muligheter for bedriftene fra det offentlige støtteapparatet.

Det tas grep i offentlige støtteordninger for forskning og innovasjon etter Korona utbruddet.

På webinaret torsdag får du en introduksjon til mye av det som er nytt og som kan være aktuelt for bedriftene. Blant annet gjelder det Forskningsrådet, som nå fortløpende tar imot søknader.

Meld deg på webinaret ved å sende en e-post til kirsti@stiimaquacluster.no for å få kunnskap om muligheter for din bedrift! Vi sender møtelink til alle påmeldte i løpet av uken.

Program for webinar 2. april kl. 12:00-12:50:

  • Introduksjon, Andreas Heskestad, Stiim
  • Forskningsrådets innovasjonsprosjekter i næringslivet, Rune Dahl Fitjar, UiS, professor og prorektor for innovasjon
  • Hvordan UiS kan bidra, Karen Leen J. Hemelsoet, UiS
  • Skattefunn, Gøran Varmbo, BluePlanet
  • Innovasjon Norges forsterkede virkemidler, Ragnhild Espeland, Innovasjon Norge

Webinaret arrangeres av Universitetet i Stavanger og Stiim Aqua Cluster.

Stiim logo
UiS logo