Illustrasjonsbilde

Fiskeredskaper i havna

12/10/2021

Nå har hummerfiske startet i vårt distrikt for fult igjen, en tid mange ivrige hobbyfiskere har sett frem til lenge.
Vi vil minne om at det er forbudt å sette opp faste redskaper som teiner i de områdene som er i havnens eie.

Eigersund Næring og Havn KF vil minne alle ivrige hummerfiskere om at dette i praksis betyr forbud mot å sette teiner Langs eller i nærheten av Egersund havns kaier, samt i farleden som kan komme i konflikt med skipstrafikken.

Redskaper kan ha store konsekvenser for et fartøy og kan i verste fall føre til omfattende reparasjoner.
Ellers ønsker vi alle ivrige fiskere «skitt fiske».