Dronebilde Kaupanes

Forprosjektering av første utbyggingstrinn på Kaupanes

Eigersund Næring og Havn KF har engasjert Multiconsult til forprosjektering av første byggetrinn i utbyggingen av Kaupanes.

Første trinn omhandler området i sør ved Statnett sitt kabellager og Prima Protein, og  består av utbedring av kryss og utkjørsel til fylkesvei samt opparbeidelse av de trehundre første meterne  av den planlagte samleveien. I tillegg skal det klargjøres et næringsareal på 10 daa.

Det må også gjøres utredninger for fremtidig kraft og vannbehov, slik at nytt anlegg dimensjoneres for dette.