Forprosjektering av første utbyggingstrinn på Kaupanes

Eigersund Næring og Havn KF har engasjert Multiconsult til forprosjektering av første byggetrinn i utbyggingen av Kaupanes.

Første trinn omhandler området i sør ved Statnett sitt kabellager og Prima Protein, og  består av utbedring av kryss og utkjørsel til fylkesvei samt opparbeidelse av de trehundre første meterne  av den planlagte samleveien. I tillegg skal det klargjøres et næringsareal på 10 daa.

Det må også gjøres utredninger for fremtidig kraft og vannbehov, slik at nytt anlegg dimensjoneres for dette.

 

Pin It on Pinterest

Share This