illustrasjonsbilde havn

HØRING – Avgift- og prisliste for Egersund havn – 2023 (avsluttet)

Styret for Eigersund næring og havn KF vedtok i styremøtet 18. oktober 2022 å legge ut forslag til avgifts regulativ for 2023 til høring. (avsluttet)

Tilbakemeldinger imøtekommes innen mandag 21. november 2022. 
Send til post@egersund.havn.no