Innovasjonscamp

19/12/2019

Innovasjonscamp er en treningsprosess i kreativitet, samarbeid og nyskaping der elever får møte og løse reelle utfordringer knyttet til samfunnet rundt dem. I dette tilfellet får de muligheten til å påvirke utformingen og utviklingen av egen by – det er jo demokrati i praksis!

En innovasjonscamp gir elevene kjennskap til måter å jobbe på som trengs for morgendagens innovatører.

Oppgaver til de 168 stk 8-klassingene mandag 27. januar er tematisert rundt 1. bytelttomta og 2. fremtidige arbeidsplasser.

Innovasjonscampen vil foregår i Egersund arena.

Arrangør er Ungt Entreprenørskap og Muligheter i Eigersund. Arrangementet er en del av Nyskapingsuka Dalane 2020.

Bilde er tatt av Elisabeth Tønnesen

Nyskapingsuka logo