Julehilsen 2020

Dronebilde egersund havn, natt

2020 er snart historie, og vi sier om litt farvel til et svært spesielt år! Den globale pandemien slo ut samfunnet og mye gikk i dvale fra mars. Sykdom, smitteverntiltak og nye vaner fikk store konsekvenser i flere sektorer og konkurser og den høyeste arbeidsledigheten siden etterkrigsårene var et faktum.

Borte ble mange av de fysiske møteplassene. Digitaliseringen tok sjumilssteg og nye digitale former å treffes på ble den nye normalen i rekordfart. Vi ble gode på å holde avstand og eksperter på spriting av hender. Men for mange bedrifter og folk ble det tøft.

Krisepakker og rentenedsettelser har vært blant verktøyene for å motvirke effektene av korona. I sommer fikk vi tilsynelatende en liten pause fra virusets herjinger, mens vi den siste tiden har sett flere store lokale utbrudd over hele landet. Egersund har vært heldige og unngått lokale utbrudd. Hvor lenge vi fortsatt må leve med smitteverntiltak og reiserestriksjoner er usikkert, og for mange er langtidsplanlegging vanskelig. Friskmelding eller avslapping er med andre ord for tidlig, selv med vaksineringen som kommer straks.

Mange bedrifter har vært dyktige og jobbet videre med planer for fremtidsinvesteringer og forbedringer i egen drift i en enda mer bærekraftig retning. Vi har et omstillingsdyktig næringsliv som ser muligheter i en krevende tid. Vi har blant annet delt ut 1,7 mill. kr fra et ekstraordinært næringsfond til framoverlente bedrifter som skal sette i gang nye tiltak og prosjekter.

Vi går snart inn i et nytt år med fortsatt stor usikkerhet. Spørsmålene er mange; Hvordan blir aktivitetsnivået? Hvor lenge må vi leve med smitterestriksjoner? Hvordan reagerer markedene på mer gjenåpning? Hva skjer med etterspørselen og folks vaner? Vil flere rammes av en forsinket koronasmell? Men tross usikkerheten, ser vi også grunn til å være optimistisk.

Aker Solutions kunngjorde i går at de har fått et stort nytt oppdrag som blant annet omfatter at det skal bygges en 500 tonn stor modul ved verftet i Egersund. Dette vil med stor sannsynlighet bety flere nye arbeidsplasser. Og vi vet at når det går bra på Aker gir dette positive ringvirkninger for hele næringslivet.

Av prosjekter som vil bety mye for 2021 og som Eigersund Næring og Havn har en aktiv rolle i, vil vi nevne EU-prosjektet ROBINSON, tilrettelegging av byggeklare næringstomter og havneutvikling på Kaupanes, reiselivsprosjektet UNESCO2030, havnealliansen Sør-Rogaland, kunstprosjekt for tidevann, attraktivitets- og rekrutteringsprosjektet Egersundregionen, SMB-utvikling, Egersund Kunnskaps Hub (for maritim elektronikk bedrifter), etablering av co-workingspace og videreutvikling av Egersund Energy Hub.

To store næringsbygg så dagens lys i 2020 – Egersund Forum og Egersund Energy Hub Langholmen. Disse er med på å øke attraktiviteten å bo og jobbe i Egersund. Egersund Forum ligger i tilknytning til jernbanen, og gjør det enklere for bedrifter å rekruttere pendlere når de ikke får tak i den nødvendige kompetansen lokalt. Egersund Energy Hub Langholmen har i rekordfart fått rekruttert bedrifter fra Stavangerregionen til denne raskt voksende energiklyngen, som er spådd å bli en av de viktigste vekstnæringene de nærmeste årene.

Kraftkrevende industri har vært mye i vinden i 2020 og vil garantert bli et hett tema også i 2021. Eigestad, Birkeland og Hetlandsskogen er trekløveret i Eigersund/Bjerkreim som alle kan huse kraftkrevende industri som for eksempel batterifabrikk eller datasenter om få år. Vi er i tett dialog med eierne av næringsparken på Eigestad om hvordan vi skal realisert mulighetene som er her.

Mineralforekomster er også noe vi har hørt mye om i året som har gått. Det er svimlende summer det er snakk om som ligger under bakken i Eigersund. Vi snakker her om sjeldne mineraler i enorme mengder som vil kunne bety et nytt industrieventyr for Dalane.

Vi vil gjerne få takke samarbeidspartnere og kunder for et godt samarbeid i annerledsåret 2020! Vi ser frem til å treffes og samarbeide om fortsatt vekst og utvikling i 2021!
Ønsker med dette alle en riktig god jul og et godt trygt nytt år!

Julehilsen fra oss alle i Eigersund Næring og Havn,

Ove, Kjetil, Juste, Rolf André, Tommy og Anne Vigdis