Dronebilde av Egersund By, natt

Julehilsen

22/12/2021

Da er vi igjen kommet til den tida av året da en kort oppsummering av hva som har skjedd i 2021 er på sin plass. Vi trodde lenge at 2020 var DET året som skulle være annerledesåret. Dessverre ble det annerledesåret forlenget til to år – og i slutten av 2021 sviver vi fortsatt i usikkerhet om hvordan 2022 blir.

For næringslivet i Eigersund har pandemien betydd både opp- og nedturer. Sommersesongen har vært «all time high» for handels- og reiselivsbedrifter. Nordmenn i eget land er en ettertraktet målgruppe som legger igjen mer penger enn en gjennomsnittlig utenlandsk turist. Så når nordmennene kommer i hopetall klinger det godt i kasseapparatene! Dette har kommet svært godt med når vi vet at andre deler av året ikke nødvendigvis har vært like rosenrødt for alle. Så alt i alt lå 2021 an til å bli et veldig godt år for nettopp denne næringsgruppa. Så kom pressekonferansen 13.desember – med nye strenge nasjonale tiltak – blant annet skjenkestopp. Det resulterte i at julebordsesongen, som alt var blitt redusert, nå ble lagt helt brakk. Det er derfor med glede vi i dag kan lese at lønnsstøtten har økt til maks 40.000 kr per ansatt, slik at vi forhåpentligvis får beholde flest mulig i jobb framover.

Eigersund kommune har i 2021 mottatt i overkant av 5 millioner kroner i kompensasjonsmidler fra staten, som Eigersund Næring og Havn har lyst ut og fordelt til næringslivet. Dette er midler som kommer godt med i en presset hverdag. I går kom gladmeldingen om at vi har mottatt nye 1,2 millioner kroner som på nyåret skal fordeles til bedrifter med redusert omsetning. At Norge er et av verdens beste land å bo, leve og jobbe i – både med og uten pandemi – er helt udiskutabelt!

For Eigersund Næring og Havn har 2021 vært et år innholdsrikt år. Vi har styrket staben med en forretningsutvikler/EU-rådgiver og overtatt driften av coworkingspacet i Egersund Energy Hub. Dette håper vi på sikt skal føre til at flere Egersundsbedrifter skal få bli med i internasjonale prosjekter som kan gi spinn-offs og økt lokal verdiskaping.

Reiselivssatsingen har i stor grad dreid seg om det regionale utviklingsarbeidet i Unesco 2030 – hvor alle Dalane-kommunene samt Flekkefjord kommune deltar. Her har vi blant annet kjørt kompetansehevingskurs og forbereder oss på lansering av flere plattformer på nyåret for både markedsføring av regionen, internkommunikasjon og opplæring/kompetanseheving. Cruisesatsingen har også vært et prioritert satsingsområde i år, og dette bærer frukter i form av forhåndsbooking av 11 ekspedisjonscruise i 2022 og minst like mange i 2023. Så får vi krysse fingrene for at pandemien ikke setter en stopper for disse anløpene.

På Kaupanes pågår det store utbygginger, i både privat og offentlig regi. Utvikling av nye næringsarealer på Kaupanes har hatt stort fokus i året som har gått. Byggetrinn 1, som innbefatter kryss og 350 m samlevei fra Hovlandsveien til Hermod Teigen og opparbeidelse av næringsområdet på vestsiden av samlevegen, ferdigsstilles i disse dager. Vi har også nylig ferdigstilt et tilbygg til Statnett og på nyåret setter vi i gang med bygging av et kaldtlager for samme aktør.

Vi ønsker å være framoverlente og posisjonere Egersund som en grønn havn. Vi har derfor inngått et samarbeid med Hydrogen Solutions AS om å etablere en hydrogenfabrikk på Kaupanes. Hydrogen Solutions AS har fått 1 million kroner i støtte fra Enova til dette hydrogenprosjektet. Selskapet skal utvikle, bygge, eie og drifte hydrogenanlegg og er mulig leverandør til EU-prosjektet ROBINSON. Midlene fra Enova vil hjelpe med å utrede muligheter for bunkring av hydrogen.

ENH er i år også blitt med i det nordisk samarbeidsprosjektet «Nordic Offshore Wind Ports» som går ut på å utvikle havner knyttet opp mot logistikk innen havvind. Egersund havn er med som én av fire nordiske havner og prosjektet fikk nylig 4 millioner kroner.

Mulighetene innen mineralnæringen i Dalane er store, og Eigersund Næring og Havn har i år gjennomført et prosjekt som har vurdert ulike utskipingsalternativer. Denne kartleggingen vil vi jobbe videre med i 2022. Vi gjennomførte også en halvdagskonferanse med samme tema i høst, med god deltakelse.

Oppsummert er aktiviteten i foretaket høyere enn noen gang, og vi forventer at aktiviteten vil stige ytterligere de neste årene, innenfor alle de tre områdene foretaket jobber med. Det vil være økt fokus på å skape ny havneaktivitet, tiltrekke oss nyetableringer, tilrettelegge for videre vekst for eksisterende virksomheter, innhenting av FoU-midler til næringslivet, kompetanseheving og ny næringsvirksomhet knyttet til spesielt fornybar energi, reiseliv og gruvedrift. En forutsetning for at vi skal lykkes med å ta ut potensialet for videre vekst er et godt samarbeid med andre utviklingsaktører lokalt, regionalt og nasjonalt, med næringslivet og FoU-aktører.

Med disse ordene vil vi ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Tommy, Juste, Rolf André, Kjetil, Edesio og Anne Vigdis