Kabelspoling

Det italienske kabelskipet «Giulio Verne» ankom havnen tirsdags kveld. Her skal de først spole i land en kabel på 3,5km for reparasjon, før de spoler om bord den store kabelen på 135km, som har vært lagret i Statnett sitt lagerbygg siden oktober 2018.

«Giulio Verne» er 128 meter langt, 30,5 meter bred, og har en bruttotonnasje på 10617 tonn.

De har estimert å være ferdige med sin operasjon i Egersund ca. 2 juli.

Bilde av båt til kai